română English | Fundaţia Culturală Inforom | hartă site
 

Istoria la pas. Faceţi cunoştinţă cu Hermann

pe scurt

Proiectul îşi propune difuzarea într-o manieră agreabila, eficace şi stimulativă ambiental a unor date şi informaţii despre cele mai semnificative domenii si perioade ale istoriei civilizaţiei si culturii oraşului Sibiu, cu accent pe istoria comunităţii saşilor.

Se vor realiza maximum 10 instalaţii sculpturale stradale care reprezintă acelaşi personaj: Hermann, fondatorul mitic al Sibiului (Hermannstadt), transpus în ipostaze istorice diferite, identificabile prin atribute, costum, atitudine, caracteristici fizionomice. Ipostazele istorice ilustrate vor fi relaţionate cu amplasamentul propus şi vor fi acompaniate de cîte o placă inscripţionată trilingv (română, engleză şi germană) ce va da informaţii de tip „facts and figures” pentru subiectul ales.

Instalaţiile de artă ambientală se vor integra spaţiului urban, stimulînd dialogul între peren-tranzitoriu, vechi-nou, tradiţie-inovaţie. Prin impactul public al sculpturilor, ele vor invita la coeziune socială, la cunoaşterea mai profundă a istoriei oraşului, atît de către membrii comunităţii (în special copii, tineri) cît şi de către turişti şi participanţi la programul Sibiu – capitală culturală europeană în 2007. Nu în ultimul rînd, aceste instalaţii vor colora şi încălzi spaţiul urban, conferind bună dispoziţie, ritm, implicare în parcurgerea şi observaţia locurilor.

Proiectul va fi mediatizat şi promovat prin tehnologii moderne, mai cu seamă în punctele de informare / PR (infochioşcuri), prin mass-media. Se va oferi posibilitatea utilizării şi în scopuri educaţionale, comerciale etc. a imaginii mascotei oraşului.

Valoarea estimată a proiectului se ridică la 65.000 euro şi include concepţia şi realizarea statuilor stradale, a produselor promoţionale şi informative (site Internet, CD-ROM, broşuri color, precum şi costurile de administrare a proiectului. Ministerul Culturii şi Cultelor finanţează acest proiect cu aproximativ 44.550 euro începînd din 2006.

detaliat

Se pleacă de la următoarele premise:

 1. Sibiul reprezintă un spaţiu multicultural, complex, tipic central european, ale cărui fundamente istorice, urbanistice şi civice sînt datorate elementului etnic german; desluşirea faptelor şi elementelor de civilizaţie este dificilă şi necesită studiu şi un background intelectual.
 2. Informarea şi cunoaşterea se realizează la scară de masă în special prin intermediul Internetului, al multimedia, adică un ansamblu structurat sugestiv şi accesibil de imagini şi date; este modalitatea preferată în special de tineri, de adulţi implicaţi profesional, de turişti şi vizitatori de ocazie.
 3. Spaţiul urban trebuie mobilat cu elemente spaţiale tridimensionale atractive, purtătoare de sens, provocatoare, care să stimuleze coeziunea socială, recîştigarea gustului pentru ambient şi spaţiu deschis, pentru contemplarea imaginii spaţiului public, pentru repere.
 4. Istoria civilizaţiei şi a culturii pot fi sugestiv transmise prin intermediul informaţiei de tip „facts and figures” sau fact-sheets, adică texte în care predomină informaţia cantitativă, eventual ordonată în categorii / tranşe comparabile.
 5. Mascota reprezintă în modernitate şi postmodernitate un reper purtător de simbol, cu efecte de consum comercial şi cultural, ce reprezintă în faţa turiştilor, vizitatorilor, alogenilor o comunitate, un grup constituit social şi cultural.

Se propune realizarea a 10 (zece) sculpturi stradale în mărime naturală (o uşoară mărire dimensională faţă de scara 1:1) care reprezintă acelaşi personaj: Hermann, fondatorul mitic al Sibiului (Hermannstadt), transpus în 10 ipostaze istorice diferite, identificabile prin atribute, costum, atitudine. Ipostazele istorice ilustrate vor fi relaţionate cu amplasamentul propus.

Pînă la această dată s-au conturat următoarele subiecte / ipostaze:

 1. Hermann cavaler medieval, cea mai apropiată cronologic ipostază de mitul fondării oraşului, de către colonişti din zona renană (Germania), îmbrăcat în costum specific şi pitoresc din sec. XIII sau XIV, amplasat în Piaţa Mare, în apropiere de locul marcat în paviment al fostei statui a Cavalerului Roland
 2. Hermann costumat în student din perioada sec. XVI-XVII va ilustra accesul la educaţie al sibienilor, în urbe şi în străinătate şi va fi amplasat în perimetrul public-stradal al Universităţii Sibiu sau al uneia din locaţiile celei mai vechi şcoli păstrate în oraş (actualul sediul al Liceului Pedagogic, lipit de biserica Ursulinelor sau intrarea la Colegiul Brukenthal din Piaţa Huet)
 3. Hermann elegant, îmbrăcat în costum oficial de sec. XVI reprezentînd categoria patriciatului, care conducea politic şi economic oraşul în perioada medievală şi pre-modernă, amplasat, în măsura posibilului, în zona Pieţei Mari, piaţa istorică reprezentativă a urbei; în studiu: amplasamentul din faţa Casei Haller, reşedinţă a familiei de bancheri sibieni
 4. Hermann îmbrăcat în costum de patrician din secolul al XV, reprezentînd un primar al oraşului, amplasat la intrarea în incinta Vechii Primării (Casa Altemberger, actualul sediu al Muzeului de istorie)
 5. Hermann „meşteşugar” va reprezenta peisajul înfloritor al meşteşugurilor / organizării în bresle din perioada medievală pînă la începuturile sec. XIX; personajul va purta alături lădiţa cu înscrisurile breslei şi stema acesteia şi va fi amplasat în zona Pieţei Mici; în studiu: amplasamentul din vecinătatea Podului Minciunilor, în spaţiul dintre pod şi Casa Artelor, recent restaurată, personajul reprezentînd breasla aurarilor, intrînd în dialog vizual cu un Hermann reprezentînd un cîrciumar, sprijinit de parapetul de lingă pod, în zona unor terase şi pub-uri amenajate pe această latură a Pieţei Mici
 6. un Hermann jovial şi îmbietor poate marca intrarea într-un un han vechi, tradiţional, reabilitat şi revigorat pentru turiştii anului 2007, dacă este posibil pe locul istoricului han „Am weisses Lamm” (La mielul alb); subiectul ar ilustra date despre locurile de popas din Sibiu de-a lungul istoriei ştiute
 7. Hermann militar în armata imperială din perioada Mariei Tereza sau a lui Iosif II, o perioadă de mare înflorire a Sibiului, amplasat în vecinătatea locului fostei cazărmi militare (parcul de vizavi de Hotelul Bulevard) sau în vecinătate, în primul pasaj cu scări al Zwingerului (str. Cetăţii)
 8. Hermann „dandy” de la sfîrşitul sec. XIX, plimbîndu-se într-un parc/scuar public, eventual parcul Astra, intrarea dinspre str. Tribunei; subiectul s-ar lega de dotările şi locurile de loisir ale sibienilor în perioada modernă
 9. un Hermann la o fereastră a turnului din Piaţa Mică, salutînd turiştii şi localnicii (amplasament de studiat, posibil temporar), posibil orloger (breasla orlogerilor)
 10. un Hermann muzicant, cu instrumentul său (acordeon), amplasat lîngă noua clădire a filarmonicii sau în Piaţeta Schiller din apropiere, reprezentînd dezvoltarea artelor spectacolului în Sibiu
 11. Hermann costumat în haine ponosite, cu o atitudine de om sfîrşit, umilit, poate reprezenta, în incinta Gării, tragicul episod al deportării saşilor după 1945.

Partea de documentare în arhive, biblioteci şi de elaborare a textelor şi materialelor informative va fi asigurată printr-un contract cu Facultatea de Istorie şi Patrimoniu a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, coordonator fiind prof. dr. Ioan Marian Ţiplic. Coordonatorul activităţii de documentare va alcătui împreună cu sculptorul şi responsabilul de proiect un grup de propunere a ipostazelor istorice şi amplasamentelor în Sibiu, propunerea fiind înaintată Primăriei Sibiu în vederea spre aprobare.

Realizarea sculpturilor va fi încredinţată unui sculptor monumentalist, propunerea fundaţiei fiind Petru Alexandru Galai. Acesta va coordona echipa de lucru şi se va ocupa de toate aspectele, de la concepţia plastică la aprovizionare cu materiale, mînă de lucru, producţie, finisare şi va colabora la partea de montaj stradal.

Tehnic, sculpturile vor fi realizate din straturi de nestrapol cu armătură de fibră de sticlă şi schelet interior metal + lemn. Tehnologia presupune modelarea în regim de unicat a pieselor, pentru fiecare fiind necesare realizarea a două rînduri de negative. Piesa se cizelează şi cromatizează cu vopsele speciale, rezistente la intemperii. Plăcile inscripţionate conţinînd date despre subiect vor fi realizate dintr-o răşină specială, rezistentă, care permite incizarea caracterelor cu pantograful – acurateţe, lizibilitate, rezistenţă. Garantarea rezistenţei lucrării va fi de peste 12 luni. Timpul de lucru necesar pentru producţie: între 4-6 luni, funcţie de anotimp şi alocarea finanţării publice (Ministerul Culturii şi Cultelor).

Sculpturile vor avea din turnare un postament de cca. 70x70 cm şi vor avea stabilitate statică proprie. Pentru prevenirea răsturnării în condiţii speciale meteorologice sau acţiune mecanică, plăcile de suport vor fi prinse în îmbrăcămintea pardoselii urbane prin buloane ce permit reglarea orizontalităţii şi planeităţii. Funcţie de condiţiile amplasamentului, rosturile şi locaşurile buloanelor vor fi injectate cu o răşină adezivă.

Toate piesele componente vor fi realizate în Bucureşti şi vor fi transportate la Sibiu în condiţii optime. Montajul instalaţiilor pe amplasamentele aprobate de primărie se va efectua cu o firmă locală sau cu departamentul de gospodărie comunală al Primăriei.

Acestei realizări de artă urbană i se va asocia un program de mediatizare / promovare, elaborat de echipa de asistenţă managerială constituită în cadrul Fundaţiei Culturale Inforom. Se prevede tipărirea unei mape format A5, cu coperte din mucava legate cu şnur, incluzînd cîte un pliant pentru fiecare ipostază a lui Hermann. Fiecare din cele 10 pliante vor cuprinde date istorice concrete şi în succesiune cronologică, un scurt text de apreciere a importanţei categoriei sociale reprezentate pentru civilizaţia urbană a sibiului de-a lungul istoriei şi va fi completată cu ilustraţie documentară precum şi cu imaginea sculpturii Hermann respective. Se va edita şi un CD, în care se vor include momente captate din perioada de montaj, surprizînd impactul public al personajelor Hermann, interviuri pe stradă, comentarii ale specialiştilor etc. Materialele vor fi editate în cele trei limbi sus-menţionate.

Difuzarea materialelor se va face prin punctele de informare turistică şi de relaţii cu publicul ce vor fi organizate în oraş. O parte din tiraj va fi pusă gratuit la dispoziţia organizatorilor, în funcţie de contribuţia fondurilor publice la acest capitol. În măsura în care titularul de proiect va atrage şi alte fonduri pentru suplimentarea tirajului, aceste materiale vor putea fi cumpărate din locuri specifice pentru promovare: gara, aeroport, agenţii de turism, librării, chioşcuri de informare etc.

Conform legislaţiei privind dreptul de autor, Fundaţia Culturală Inforom va administra acest drept în numele titularilor şi va putea cesiona dreptul de reproducere celor care vor fi interesaţi să editeze şi tipărească materiale ilustrate, promoţionale, cărţi, albume etc. cu reproduceri ale imaginii instalaţiilor stradale Hermann.

Tot proiectul va fi mediatizat online prin intermediul paginii Internet a fundaţiei www.inforom-cultural.org. Există intenţia organizatorului de proiect de a realiza un material audiovizual de tip „making-of” şi „use-of” surprinzînd cele mai importante etape din realizarea şi instalarea sculpturilor în spaţiul public, precum şi activităţile, happening-urile, reacţiile spectatorilor sau vizitatorilor faţă de acest tip de artă urbană. Orice preluare de imagini şi transmisie online sau prin audiovizual care depăşeşte definiţia legală a „citatului” şi informării publicului se va face numai după consultarea promotorului de proiect.

Asistenţa tehnică va fi asigurată de o echipă de experţi alcătuită din coordonator de proiect, specialist promovare PR, web designer şi grafician.

Din momentul amplasării instalaţiilor ambientale în Sibiu, obiectele vor aparţine comunităţii. Se va încheia un protocol cu Primăria Sibiu în vederea cedării „gestiunii” pieselor, cu clauze care să asigure integritatea, vizibilitatea şi păstrarea în amplasamentul stabilit pentru fiecare Hermann pe întreg parcursul anului 2007. Organizarea unei eventuale licitaţii în scopuri caritabile (cazul văcuţelor din Bucureşti), păstrarea instalaţiilor după 2007 în amplasamentul iniţial sau într-un amplasament ales de tip spaţiu verde, parc de distracţii, dezafectarea acestora vor fi acţiuni în responsabilitatea autorităţilor sibiene. Orice exploatare a imaginii instalaţiilor în interes comercial se va face respectînd dreptul de autor deţinut de către artist şi promotor.

durată şi etape

Durata operaţională totală a proiectului: 12 luni. Perioada de expunere obligatorie, cu eventuale dislocări şi reamplasări, în funcţie de necesităţi: anul 2007.

 1. pregătirea şi documentarea: 1.09-31.12.2006
 2. realizarea sculpturilor stradale: 1.10.2006-15.02.2007
 3. transport şi amplasare: dec. 2006 pentru un număr de cca. 4-6 sculpturi (varianta optimistă), 1.03.2007 (varianta de lucru)
 4. promovare şi marketing: 1.01.2007-15.09.2007.

valoarea proiectului şi finanţatori

Bugetul total al proiectului este estimat la suma de 70000 euro. Finanţatorul principal este Ministerul Culturii şi Cultelor. aportul promotorului va consta din surse proprii şi sponsorizări. Pentru dezvoltări ulterioare de acţiuni de promovare / interacţiune comunitară vor fi antrenate sume din exploatarea drepturilor şi sponsorizări.

obiectivele proiectului

Scopul proiectului este înlesnirea cunoaşterii trecutului oraşului Sibiu pentru membrii comunităţii, vizitatorii capitalei culturale europene şi turişti, în contextul generos al programului Sibiu - capitală culturală europeană în 2007.

Obiectivele specifice sînt:

 1. promovarea mascotei Hermann, personaj legat şi etimologic şi legendar de fondarea cetăţii medievale, inclusiv generarea de forme comerciale de exploatare a imaginii în folosul comunităţii
 2. ilustrarea în modalităţi prietenoase şi accesibile publicului larg autohton şi din străinătate a unor momente sau fapte semnificative din istoria culturală, economică, politică etc. a oraşului Sibiu şi crearea unor direcţii de interacţiune cu publicul
 3. agrementarea spaţiului public urban cu instalaţii sculpturale figurative (mascota Hermann) şi integrarea în dialogul vechi-modern, tradiţie-inovaţie caracteristic oraşului Sibiu în ipostaza sa de capitală culturală europeană în sec. XXI

caracteristici de marketing şi management ale proiectului

Generarea altor iniţiative, acţiuni, proiecte care să antreneze imaginea instalaţiilor, conţinutul şi obiectivele propuse vor fi intens susţinute de către promotor. Vor fi stimulate proiectele educative, cu impact turistic, de recreere activă etc. Va conta în mare măsură impactul vizual şi de semnificaţie creat; acesta va fi măsurat / evaluat prin forme specifice (chestionare, de ex.) de către echipa de asistenţă tehnică a proiectului.

Se pot crea următoarele tipuri de asocieri: coproducţii cu firme specializate şi/sau parteneriate cu autorităţile, instituţiile publice dar în special cu ONG-urile şi grupurile informale, pentru a exploata imaginea publică a motivului Hermann:

 1. happeninguri stradale de tip statui vivante care să constituie o replică la sculptură – cu asociaţii artistice sau de tineret
 2. concursuri stradale pentru copii (desene pe asfalt sau pe panouri, de cunoştinţe istorice, civice) cu tematica furnizată de sculptura stradală – cu şcoli sau cluburi şcolare locale
 3. cedarea drepturilor în condiţiile prevăzute de lege pentru utilizarea în regim comercial a mascotei oraşului (Hermann) prin producţia de cărţi poştale sau postere, machete la scară mică tip souvenir
 4. coproducţie la realizarea unor produse multimedia şi audiovizuale
 5. realizarea la cererea unor companii interesate (manufactură, restaurante, hoteluri etc.) a unor statui ale lui Hermann unicate a căror ipostază istorică să le servească pentru atragerea clienţilor, turiştilor şi la susţinerea brandului şi imaginii
 6. posibilitatea mobilităţii unor mascote în alte locuri decît au fost amplasate iniţial, pentru a agrementa spaţii culturale cu ocazia unor evenimente
 7. organizarea unei licitaţii pentru vinderea statuilor, în folosul unor proiecte sociale sau caritabile ale comunităţii.

Proiectul are caracter inovator în peisajul artei ambientale şi de for din România:

 1. sculptură / instalaţie stradală cu subiect în afara tradiţiei monumentalului de for
 2. capacitatea de a ilustra istoria oraşului în momente semnificative, într-o manieră agreabilă, accesibilă şi care dă caracter spaţiului urban
 3. agrementarea spaţiului public cu un tip de „instalaţie” artistică, cu valenţe culturale, expresivitate, capacitate de a atrage şi provoca
 4. contribuţie la crearea unui sentiment colectiv al locului.

Proiectul îşi doreşte atingerea şi recunoaşterea unei dimensiuni europene:

 1. tradiţia „mascotei” unei aşezări (vezi ursul pictat în Berlin)
 2. experienţa instalaţiilor sculpturale urbane din multe oraşe europene (Amsterdam) cu tematică figurativă sau abstractă
 3. instalaţia stradală temporară, utilizată în programul capitală culturală europeană (Graz, Austria – proiectul „Turnul şi umbra sa”, realizat pentru capitala culturală europeană în 2003).

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm la „Hermann”, în minunatul Sibiu, capitala culturală a României şi a Europei în 2007!

###