română English | Fundaţia Culturală Inforom | hartă site
 

Direcţionaţi 2% din impozitul datorat pentru anul 2006 Fundaţiei Culturale Inforom

Formulare

Începînd cu anul 2005, a intrat în vigoare prevederea "2% din impozitul anual" a Codului fiscal introdus de Legea nr. 571/2003. Aceasta prevedere permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor anual către organizaţiile nonprofit. Este un sistem prin care contribuabilii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întîmplă cu o mică parte a impozitului pe venituri. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare contribuabil în parte către sectorul neguvernamental.

Fundaţia Culturală Inforom vă invită să „concuraţi” Ministerul Culturii şi Cultelor şi alţi finanţatori, care au direcţionat în 2005 şi în 2006 finanţări din fondurile publice către proiectele noastre. Direcţionaţi 2% din impozitul datorat pentru anul 2006 Fundaţiei Culturale Inforom, sprijinind-o astfel să se dezvolte, să îşi formeze şi menţină o echipă performantă de proiect.

Dacă obţineţi venituri exclusiv din salarii completaţi formularul 230 privind direcţionarea celor 2 procente şi depuneţi-l personal la administraţia financiară competentă sau trimiteţi-l prin poştă, sub formă de scrisoare recomandată, pînă la data de 15 mai 2007. Descărcaţi aici formularul care conţine şi instrucţiunile de completare, imprimaţi formularul, completaţi-l cu datele dumneavoastră de contribuabil.

Formularul 230

Dacă obţineţi venituri din activităţi independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală etc.), completaţi formularul 200, unde la cap. III.2, pagina 4, contribuabilul direcţionează 2% din impozitul pe venit către o singură entitate non-profit. Descărcaţi aici formularul care conţine şi instrucţiunile de completare, imprimaţi formularul, completaţi-l cu datele solicitate şi depuneţi-l la administraţia financiară competentă fie personal, fie prin poştă, sub formă de scrisoare recomandată, pînă la data de 15 mai 2007.

Formularul 200

Dacă obţineţi venituri şi din activităţi independente şi din salarii, completaţi ambele formulare, deoarece impozitul se calculează separat, iar cele 2% aferente se direcţionează conform fiecăreia din declaraţiile dumneavoastră.

Accesaţi anaf.mfinante.ro pentru a vă informa asupra adreselor administraţiilor financiare teritoriale.

Vizitînd site-ul Internet al Fundaţiei Culturale Inforom, puteţi găsi motivaţia alegerii dumneavoastră: prezentarea principalelor proiecte realizate, inclusiv a proiectului pentru capitala culturală europeană, Sibiu 2007.

Fiţi binefăcătorul „din umbră” al viitoarelor proiecte ale Fundaţiei Culturale Inforom!
Vă mulţumim!

###