Peisajul cultural, componenta a patrimoniului cultural al comunitatilor

Accesul comunitatilor la instrumentele financiare ale UE pentru initiative locale si micro-regionale de dezvoltare

Muzeul judetean / regional, partener pentru valorificarea patrimoniului comunitatilor

Educatia prin si in muzeu

Reabilitarea durabila a patrimoniului construit si a cladirilor vechi

Organizarea centrelor de informare si resurse comunitare si functionarea Ón retea

Contributia restaurarii si conservarii patrimoniului cultural la dezvoltarea pietei fortei de munca

Instruirea si formarea vocationala Ón sprijinul meseriilor pentru patrimoniu si pentru arhitectura ecologica

Turism cultural

Turism cultural-religios

Turism agromontan

Turism de recreere si balnear

Parteneriat intercomunitar pentru dezvoltare si acces la fondurile structurale ale Uniunii Europene