Romania a ratificat Conventia internationala pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Detalii