Prima pagina | Directioneaza 2% | Misiune | Organizare | Proiecte | Contact

Direcţionaţi 2% din impozitul anual pe venit
Fundaţiei Culturale Inforom

Formulare

Începînd cu anul 2005, a intrat în vigoare prevederea "2% din impozitul anual" a Codului fiscal introdus de Legea nr. 571/2003. Aceasta prevedere permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze până la 2% din impozitul lor anual către organizaţiile nonprofit. Este un sistem prin care contribuabilii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întîmplă cu o mică parte a impozitului pe venituri. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare contribuabil în parte către sectorul neguvernamental.

Fundaţia Culturală Inforom vă invită să „concuraţi” Ministerul Culturii şi Cultelor, Ordinul Arhitectilor din Romania şi alţi finanţatori care au acordat finanţări către proiectele noastre. Direcţionaţi 2% din impozitul anual pe venit Fundaţiei Culturale Inforom, sprijinind-o astfel să se dezvolte, să îşi formeze şi menţină o echipă performantă de proiect.

Dacă obţineţi venituri exclusiv din salarii completaţi formularul 230 privind direcţionarea celor 2 procente şi depuneţi-l personal la administraţia financiară competentă sau trimiteţi-l prin poştă, sub formă de scrisoare recomandată, pînă la data de 15 martie 2019. Descărcaţi aici formularul care conţine şi instrucţiunile de completare, imprimaţi formularul, completaţi-l cu datele dumneavoastră de contribuabil.

Formularul 230

Dacă obţineţi venituri din activităţi independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală etc.), completaţi formularul 200, unde la cap. III.2, pagina 4, contribuabilul direcţionează 2% din impozitul pe venit către o singură entitate non-profit. Descărcaţi aici formularul care conţine şi instrucţiunile de completare, imprimaţi formularul, completaţi-l cu datele solicitate şi depuneţi-l la administraţia financiară competentă fie personal, fie prin poştă, sub formă de scrisoare recomandată, pînă la data de 25 martie 2020.

Accesaţi www.anaf.ro pentru a vă informa asupra adreselor administraţiilor financiare teritoriale.

Fiţi binefăcătorul „din umbră” al viitoarelor proiecte ale Fundaţiei Culturale Inforom!
Vă mulţumim!